Beleid CO2-Prestatieladder | Niveau 3

Als organisatie vinden wij duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk. Om onze impact op het milieu te verminderen en ons CO2-beleid te verbeteren, hebben wij besloten ons te certificeren voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Ons CO2-beleid is gericht op het verminderen van onze CO2-uitstoot en het verbeteren van onze energie-efficiëntie. We streven ernaar om onze CO2-uitstoot met 1% per fte te verminderen in scope I en 50%  per fte in scope II binnen de komende 3 jaar door onder andere het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het optimaliseren van onze processen.

Om dit te bereiken hebben wij een aantal maatregelen genomen. Wij hebben onze CO2-Emissie-Inventaris in kaart gebracht en analyseren deze regelmatig om onze prestaties te monitoren en verbeteren. Daarnaast hebben wij een Energie Management Actieplan opgesteld om onze doelstellingen te bereiken en hebben we specifieke maatregelen geïmplementeerd om onze CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij kun je denken aan:

Het optimaliseren van ons wagenpark: Wij willen het aantal gereden kilometers verminderen door het inzetten van zuinigere en schonere voertuigen. Daarnaast willen we medewerkers stimuleren om meer gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fietsen of openbaar vervoer.

Het verlagen van ons energieverbruik: We hebben een energiebeheersysteem geïmplementeerd om ons energieverbruik te monitoren en te sturen op besparingen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid naar het gebruik van groene stroom en willen we ons energieverbruik verder verminderen door het optimaliseren van ons energiegebruik en het gebruik van energiezuinige apparatuur.

Het verminderen van onze papierconsumptie: We willen ons papierverbruik verminderen door het digitaliseren van onze processen en het stimuleren van het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Daarnaast willen we ons afval verminderen door het scheiden en recyclen van ons afval.

Om onze prestaties te monitoren en te rapporteren, maken wij gebruik van een CO2-managementsysteem. We rapporteren jaarlijks over onze voortgang en streven naar continue verbetering van ons CO2-beleid. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij ons CO2-beleid.

Wij zijn trots op ons CO2-beleid en hopen bij te dragen aan een duurzame toekomst. Met ons beleid voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder laten wij zien dat wij ons inzetten voor een duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke bedrijfsvoering.